Đalovića klisura

Đalovića pećina, po mnogima najljepša u Evropi, ukoliko sve bude teklo po planu, naći će se već krajem 2019. godine na turističkoj mapi Evrope i biti jedan od najisplativijih crnogorskih turističkih projekata.

O vrijednosti i ljepoti Pećine nad Vražjim firovima, kako glasi zvanični naziv Đalovića pećine, dovoljno govori podatak da ne postoji pećinski nakit koji je do sada otkriven a da se ne nalazi u njoj - od kanala ispunjenih vodom, pećinskih jezera kroz koja se može vrlo lako kretati manjim gumenim čamcima, sifona, preko dvorana visokih preko 30 metara, visokih stalaktita i stalagmita, do kristalne ruže, vrlo rijetkog pećinskog nakita.

U svjetskim okvirima poznata Postojinska jama daleko je iza nje, a problem Đalovića pećine je bila njena nepristupačnost. 

Čitava investicija iznosila bi 12 miliona eura, a dobit bi, čak i po najpesimističnijem scenariju, bila izvjesna. 

Do sada je istraženo 17,5 kilometara, sa ogromnim potencijalom za dalja istraživanja. Dužina turističke staze bila bi 800 metara. 

Projekat je izuzetno zahtjevan i sa ekološkog i sa finansijskog stanovišta, a njime je predviđeno i osnivanje centra za posjetioce, gradnja puta od sela Bistrice do manastira Podvrh, izgranja žičare od manastira do ulaza i, naravno, uređenje pećine za turističko posjećivanje.