NACIONALNI PARK-BIOGRADSKA GORA

Nacionalni Park Biogradska Gora je smješten u sjevero-istočnom dijelu Crne Gore. Obuhvata centralni dio planinskog masiva Bjelasice. Park prekriva prostor od 5.650 ha, dok zaštićeni prostor prekriva 30.770 ha. Park obuhvata opštine: Kolašin, Mojkovac, Berane, Andrijevicu i Bijelo Polje. Biogradska Gora je jedna od tri poslednje prašume sa drvećem koje je staro više od 400 godina, 45 m visoko i 150 cm široko. Prostor Biogradske Gore je proglašen Nacionalnim Parkom 1952.godine.

Nalazi se u centralnom dijelu planinskog masiva Bjelasice, između rijeka Tare i Lima. Pejzaž ovog prostora je sačinjen od šuma, livada, vodenih površina, planinskih vriština i rudina. Pored Biogradskog jezera koje se nalazi u samom središtu Biogradske gore, Park krase i druga lednička jezra: Pešića, Ursulovačko (Veliko i Malo) i Šiško (Veliko i Malo). Najveći dio Parka čini rezervat prašume, u slivu Biogradske rijeke i Jezerštice i predstavlja jedno od najstarijih zaštićenih područja na svijetu, poznat kao „Knjažev zabran“ ili „Branik“. Starost pojedinih stabala prašume, procjenjena je na preko 400 godina, od kojih su neka i preko 40m visine.

U Parku postoje 26 odvojenih zajednica biljaka, sa oko 2.000 biljnih vrsta, među kojima je 20% endema Balkanskog poluostrva i oko 90 vrsta drveća. Raznovrstan je i životinjski svijet sa 200 vrsta ptica, 80 vrsta leptira, 350 vrsta insekata i tipičnim sisarima (vuk, medvjed, lisica, srna, vjeverica, puh). Brojni su arheološki lokaliteti, sakralni spomenici, nekropole, a posebno je karakteristično narodno graditeljstvo (katuni, savardaci, brvnare, vodenice. Zaštita Biogradske rijeke i Jezerštice datiraju iz 1878. godine (samo šest godina nakon što je proglašen prvi Nacionalni Park u svijetu Jelouston, 1872. SAD) kada je Kolašin bio oslobođen od Turaka i kada su crnogorska plemena (Moračko i Rovačko) poklonila njihov šumski prostor princu Nikoli.

Od toga dana ove šume su dobile naziv “Knjažev zabran”. Danas postoje dva nivoa zaštite Biogradske Gore- Nacionalni Park i UNESCO-v rezervat bisfere. Najimpresivniji dio parka je prašuma- Biogradska Gora, koja je smještena u centralnom dijelu parka i prekriva površinu od 1.600 ha. Ovaj dio parka je poznat po velikom broju drveća koja su zaštićena strogim režimom zaštite. Planina Bjelasica je vulkanskog porijekla i specifična je po brojnim hidrološkim karakteristikama: 6 ledničkih jezera: Biogradsko, Pešića, Veliko i Malo Ursulovačko, Veliko i Malo Šiško. Biogradsko jezero je najveće jezero u parku i nalazi se na 1.094 m iznad nivoa mora.

Izvori vode, potoci, rijeke i glacijalna jezera su od izuzetnog značaja za planinsku mikroklimu. Park se nalazi pored pruge Bar-Beograd i pored autoputa Podgorica-Beograd. Voz se zaustavlja na stanicama u Kolasinu i Mojkovcu gdje lokalni voz razvozi putnike na stanice izmedju dva grada. Voz se ne zaustavlja na ulazu u park. Takodje postoji regualran medjugradski prevoz autobusima. U Kolasinu i Mojkovcu postoje taksi sluzbe. Većina posjetioca parka koriste privatna kola ili dolaze u organizovanim grupama.