PRIRODA

 

Crna Gora kao prva ekološka država odlikuje se blagom mediteranskom klimom na jugu, sa toplim zimama i bujnom vegetacijom, preko umjereno kontinentalne klime u kotlini skadarskog jezera i oko njegovih pritoka, do prave kontinentalne klime na sjeveru gdje se na brojnim vrhovima, koji prelaze 2.000 metara bijeli snijeg ponekad i u ljetnjim mjesecima.

Okrepljujući mirisi mora puni joda i oštar, ali meleman planinski vazduh –a sve to na kratkom rastojanju. Ti klimatski kontrasti uslovili su i pravu raskoš kada su u pitanju biljni i životinjski svijet. Moramo istaći da na teritoriji Crne Gore raste oko 3.400 vrsta i podvrsta biljaka. Od toga 22 vrste se  mogu naći samo u Crnoj Gori ne rastu nigdje drugo u svijetu, u flori Crne Gore takođe se nalazi i 500 vrsta ljekovith biljaka.

Središnji dio, oko Skadarskog jezera, naročito Crmnica, bogom je dat za vinovu lozu. Čuveni „vranac“ s ovog terena proslavio je Crnu Goru kao vinsku zemlju. Tu su i dobro poznate bijele sorte grožđa „savinjon“ i „šardone“, kojima se ponose crnogorski vinogradari.

Na crnogorskom prostoru koji je pun „sudara“ pitomog i divljeg, „stanuje“ i raznolik životinjski svijet.

Ponajveće prirodno bogastvo Crne Gore su sitno zrnaste pješčane plaže koje se protežu od ostrva Ada u delti rijeke Bojane pa sve do Igala. Najveća je ona kojoj to i ime kaže – Velika plaža kod Ulcinja. Dugačka je čak 12,5 kilometara  a prosječna širina  iznosi punih 70 metara. Pijesak je sitan, ponegdje poput praha, more ispred ove plaže je prozirno i čisto. Mnogi smatraju da samo ova plaža može da primi oko 150.000 kupača.

Moramo istaći  da su Nacionalni park Durmitor i grad Kotor na listi svetske kulturne i prirodne baštine UNESCO-a!

Crna Gora je proglašena Ekološkom državom 20. septemra 1991.godina na Žabljaku. Tog dana je donijeta deklaracija da Crna Gora postaje prva ekološka država na svijetu.

Lord Bajron je napisao:

„U trenutku postanka planete, najljepše spajanje zemlje i mora dogodilo se na Crnogorskoj obali“...