Crno Jezero

Crno  jezero je ledničko jezero, smješteno na planini Durmitor, na visini 1416 m. Nalazi se 3 km od grada Žabljaka, u Nacionalnom parku Durmitor, među šumama koje prosto mame da se izgubite u njima. Jezero je svoj naziv dobilo zbog šuma crnog bora koje ga okružuju pa voda reflektuje to crnilo. U jezeru se oni najhrabriji kupaju, dok ostali uživaju u neukaljanoj prirodi i čistom vazduhu.

Crno jezero je glavna turistička atrakcija durmitorskog kraja. Ono je najveće i najpoznatije od 18 ledničkih jezera na planini Durmitor. Jezero je pristupačno, i do njega se može stići pješke od centra Žabljaka. Oko jezera se u dužini od 3,5 km prostire staze za pešačenje i ono je popularna destinacija za rekreaciju.