Rijeke

Zeta je rijeka u Crnoj Gori duga 86 km. Nastaje od voda u koje poniru u Nikšićkom polju i izbijaju kod Glave tj. Slapa Z..

Tara je rijeka u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Nastaje od dvije rječice Opasanice i Veruše ispod planine Komovi. Pos..

Sitnica je rečica koja izvire u blizini Podgorice, u Crnoj Gori. Poslije kraćeg toka se uliva u rijeku Moraču između gra..

Rijeka Crnojevića je jedna od rijetkih plovnih rijeka u Crnoj Gori. Izvire pod Obodom, iz Obodske pećine, kao vrlo snažn..

Ribnica je rijeka u Crnoj Gori. Izvire pod brdašcem Kakaricom. Ribnica je jedna od šest rijeka koje protiču kroz Podgori..

Piva je rijeka u Crnoj Gori, kraća pritoka Drine, koju gradi zajedno sa Tarom na granici Crne Gore sa Bosnom i Hercegovi..

Morača je jedna od 3 najznacajnije crnogorske rijeke. Izvire između Lole i Lukavice.. Duga je 113 kilometra i teče od sj..

LIM

Lim predstavlja najveću pritoku Drine. Gornji deo sliva pripada Republici Crnoj Gori, dok srednji i donji deo sliva prip..

Ibar je rijeka u južnom dijelu Srbije i istočnom dijelu Crne Gore, ukupne dužine 276 km. Površina sliva iznosi 8.059 km²..

Crmnica je rječica u Crnoj Gori. Izvire pod Sutormanom (945 m); do polovine toka teče k sjeverozapadu, zatim prema sjeve..

Cijevna je reka koja protiče kroz Albaniju i Crnu Goru. Cijevna izvire na severnoj strani Prokletija, zapadno od planine..

Breznica je jedna od dvije rjeke koje protiču kroz Pljevlja. Breznica se prostirala od okoline Pljevalja na istoku do Bu..

Bojana je 41 kilometar duga rijeka koja se nalazi na granici Crne Gore i Albanije. Otiče iz Skadarskog jezera i uliva se..