Nacionalni Parkovi

Najveći nacionalni park u Crnoj Gori, koji se od 1980.godine nalazi na UNESKO-voj listi svjetske prirode i kulturne bastine.

Najveće jezero na Balkanu i ujedno jedini nacionalni park u kome dominiraju vodeni i močvarni ekosistemi. Svojom površin..

Nacionalni park Lovćen prepoznatljiv je po prirodnim i kulturno istirijskim karakteristikama. Nalazi se na spju dvije k..

Nacionalni Park Biogradska Gora je smješten u sjevero-istočnom dijelu Crne Gore. Obuhvata centralni dio planinskog masiv..

Dominantna karakteristika područja Prokletija je bogatstvo i raznovrsnost flore i faune, tako da Prokletije predstavljaju ne samo centar visokoplaninskog diverziteta Balkana, već i centar biodiverziteta od evropskog i svjetskog značaja.